Home / BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

 

 

  • Giá Bán Túi Trơn HD 
  • Giá Bán Túi Trơn PE 
  • Giá In Túi HD
  • Giá In Túi PE 
Giá Bán Túi PE |

KÍCH THƯỚC / SỐ CÁI/KG

KÍCH THƯỚC

tính bằng cm

15 x 23

17 x 25

20 x30

24 x 34

26 x 40

30 x 42

35 x 50

40 x 60

TÚI XỐP HD HỘT XOÀI TRƠN

BÁN LẺ

1 - 9 kg


MỘT SIZE TỐI THIỂU  1KG

(đƠN GIÁ/KG)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

TÚI HD HỘT XOÀI TRƠN

BÁN SỈ

10 - 300 KG


MỘT SIZE TỐI THIỂU 10KG

(ĐƠN GIÁ/KG)

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

GIẢM GIÁ
Giá Bán Túi HD |

KÍCH THƯỚC / SỐ CÁI/KG

KÍCH THƯỚC

tính bằng cm

15 x 23

17 x 25

20 x30

24 x 34

26 x 40

30 x 42

35 x 50

40 x 60

TÚI XỐP HD HỘT XOÀI TRƠN

BÁN LẺ

1 - 9 kg


MỘT SIZE TỐI THIỂU  1KG

(đƠN GIÁ/KG)

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

TÚI HD HỘT XOÀI TRƠN

BÁN SỈ

10 - 300 KG


MỘT SIZE TỐI THIỂU 10KG

(ĐƠN GIÁ/KG)

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

GIẢM GIÁ
Giá In Túi HD |

KÍCH THƯỚC / SỐ CÁI/KG

KÍCH THƯỚC

tính bằng cm

15 x 23

17 x 25

20 x30

24 x 34

26 x 40

30 x 42

35 x 50

40 x 60

IN 1 MÀU / 1 MẶT

10 - 40 kg

THIẾT KẾ MIỄN PHÍ

giá / kg

50.000

50.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

IN 1 MÀU / 1 MẶT

50 - 300 KG

THIẾT KẾ MIỄN PHÍ

giá / kg

40.000

40.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

GIẢM GIÁ
Giá In Túi PE |

KÍCH THƯỚC / SỐ CÁI/KG

KÍCH THƯỚC

tính bằng cm

15 x 23

17 x 25

20 x30

24 x 34

26 x 40

30 x 42

35 x 50

40 x 60

IN 1 MÀU / 1 MẶT

10 - 40 kg

THIẾT KẾ MIỄN PHÍ

giá / kg

70000

70000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

IN 1 MÀU / 1 MẶT

50 - 300 KG

THIẾT KẾ MIỄN PHÍ

giá / kg

65.000

65.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

GIẢM GIÁ